PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik dikatagorikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sebuah tindakan penghinaan, hal mana terlihat dari dimasukannya pasal pencemaran nama baik ke dalam Bab
Read More